دستگاه های ویسکومتر سری SVM پارامتر های بیشتری نسبت به هر ویسکومتر سینماتیک دیگر موجود در بازار به کاربر می دهد همه تنها با یک سرنگ نمونه!

SVM4001 این دستگاه دارای 2 سل ویسکوزیته و 2 سل دانسیته است. هر کدام از مجموعه سل ها دارای سیستم کنترل دمایی جداگانه هستند و با یکبار تزریق میتوان دو تست در دو دمای متفاوت بین 15 تا 100°C انجام داد. دستگاه به آسانی و در کوتاهترین زمان تست اندیس ویسکوزیته (VI) را محاسبه می نماید و دیگر نیازی به آزمایشات طاقت فرسا و زمانبر حمام ویسکوزیته نیست.

جدول مشخصات فنی:

Spec.SVM 4001