چنانچه دستگاههای خریداری شده از شرکت وارش شیمی بهار در دوره گارانتی به دلیل نقص فنی ناشی از مراحل ساخت دچار مشکل شود سرویس و تعمیر آن توسط کارشناسان فنی و آموزش دیده به صورت رایگان انجام می شود.

همچنین در صورتی که دستگاه های کمپانی Anton Paarبه هر علتی نیاز به سرویس و تعمیر داشته باشند، پس از اعلام درخواست مشتری در اسرع وقت پیگیری و انجام خواهد شد.