شرکت وارش شیمی بهار خود را متعهد میداند کلیه دستگاههای Anton Paar که از این شرکت خریداری شده اند را طبق هماهنگی با کارشناسان فنی این شرکت و در اسرع وقت نصب و راه اندازی نماید.