دستگاه ها svm 1001 میتواند ویسکوزیته سینماتیک را فقط با سه میلی لیتر نمونه بسنجد.

ویژگی دستگاه:
_در مدل svm 10011 simple fill نمونه به راحتی از طریق قیف پر میشود بدون استفاده از سرنگ.
_محدوده اندازه گیری ویسکوزیته از 0.3 تا 5.000 می باشد.
_بازه دمایی از 15 تا 100 درجه سانتی گراد .

جدول مشخصات فنی دستگاه:

viscometer1001

svm simple fill