-شرکت وارش شیمی بهار به عنوان اولین نمایندگی Anton Paar در خاورمیانه موفق به نصب دستگاه Nano Indentation Tester NHT3 در دانشگاه صنعتی شاهرود شد.

photo_2017-11-15_16-59-49


 -نصب راکتور های سنتز Monowave 50 در دانشگاه پیام نور ساری و Monowave 400 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

photo_2017-11-15_17-39-28


 

حضور شرکت وارش شیمی بهار در نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی،تجهیزات آزمایشگاهی و داروسازی

-محل برگزاری:برج میلاد تهران

-تاریخ برگزاری:27 الی 30 آذر ماه 96

poster32500-700


شرکت وارش شیمی بهار در سومین همایش و نمایشگاه ملی تجهیزات و مواد آزمایشگاهی صنعت نفت ایران حضور به هم رساند.

-محل برگزاری:مرکز همایش های تلاش وزارت کار شمال تهران
-تاریخ برگزاری:1و2 آذر ماه 96

21154

SAMSUNG CAMERA PICTURES


-سمینار کاربرد های نوین دستگاه SAXS در نانو فناوری برگزار شد.

-سخنرانان:دکتر Hannes Schleifer&Prasad Gosavi
-محل برگزاری:دانشگاه صنعتی شریف
-تاریخ برگزاری:30 آبان ماه 96 

photo_2017-11-07_17-40-36

 

20171121_093620


  -نمایشگاه قیر،آسفالت و ماشین آلات

-تاریخ برگزاری:2 الی 4 آبان
-محل برگزاری:مرکز تحقیقات راه،مسکن و شهرسازی

photo_2017-10-25_12-05-49


-شرکت وارش شیمی بهار به عنوان اولین نمایندگی Anton Paar در خاورمیانه موفق به نصب دستگاه Nano Indentation Tester NHT3 در دانشگاه صنعتی شاهرود شد.

photo_2017-11-15_16-59-49


 -نصب راکتور های سنتز Monowave 50 در دانشگاه پیام نور ساری و Monowave 400 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

photo_2017-11-15_17-39-28


 

حضور شرکت وارش شیمی بهار در نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی،تجهیزات آزمایشگاهی و داروسازی

-محل برگزاری:برج میلاد تهران

-تاریخ برگزاری:27 الی 30 آذر ماه 96

poster32500-700


شرکت وارش شیمی بهار در سومین همایش و نمایشگاه ملی تجهیزات و مواد آزمایشگاهی صنعت نفت ایران حضور به هم رساند.

-محل برگزاری:مرکز همایش های تلاش وزارت کار شمال تهران
-تاریخ برگزاری:1و2 آذر ماه 96

21154

SAMSUNG CAMERA PICTURES


-سمینار کاربرد های نوین دستگاه SAXS در نانو فناوری برگزار شد.

-سخنرانان:دکتر Hannes Schleifer&Prasad Gosavi
-محل برگزاری:دانشگاه صنعتی شریف
-تاریخ برگزاری:30 آبان ماه 96 

photo_2017-11-07_17-40-36

 

20171121_093620


  -نمایشگاه قیر،آسفالت و ماشین آلات

-تاریخ برگزاری:2 الی 4 آبان
-محل برگزاری:مرکز تحقیقات راه،مسکن و شهرسازی

photo_2017-10-25_12-05-49